Strategie

Gedurende de afgelopen vier decennia van Lindeloof's bestaan hebben Nederland en de infrasector ingrijpende veranderingen ondergaan. De vraagstukken met betrekking tot infrastructuur zijn aanzienlijk gegroeid in omvang en complexiteit. Het klimaat evolueert en de behoefte aan energie blijft toenemen. Nederlanders zijn momenteel mobieler dan ooit en streven naar continue verbondenheid, waar dan ook. Dankzij onze integrale benadering, samen met de expertise van onze collega's, dragen wij actief bij aan het aanpakken van deze complexe uitdagingen.


Onze Missie

Lindeloof geeft betekenis aan een gezonde leef- en werkomgeving.


Onze Visie

Wij geven in alle fasen van planvorming tot en met beheer inhoud aan een hoogwaardige en toekomstbestendige infrastructuur waar de eindgebruiker voor, tijdens en na de realisatie blij van wordt.


Onze Kernwaarden

  • Verbinding: wij communiceren op een positieve manier, we betrekken opdrachtgevers en de omgeving. Wij zorgen voor een groepsgevoel, we hebben oog voor elkaar en werken samen.
  • Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.
  • Ondernemend: verantwoording nemen met constante drijfveer om persoonlijk te ontwikkelen en de organisatie te laten groeien
  • Omgevingsbewust: bij alle handelingen en werkzaamheden bewust zijn en rekening houden met de leefomgeving
  • Innovatief: nieuwe uitdagingen onderkennen en aangaan, processen ontwikkelen en participeren in creatieve initiatieven.