Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en handelen daarom met de uiterste zorgvuldigheid bij het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lindeloof BV is verantwoordelijk in de context van de AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij vaststellen welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en hoe. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens verwerkt worden en met welk doel. Deze privacyverklaring geldt voor alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit omvat onder meer de persoonsgegevens die u invult op een contact- of interesseformulier, bij een sollicitatie via onze website of de gegevens die wij verzamelen bij het gebruik van onze website, apps en andere diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lindeloof BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Sollicitatiedocumenten;
 • IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag bij bezoek aan onze website;
 • Overige per email verstrekte persoonlijke informatie voor het afhandelen van klachten en vragen.

Om onze werkzaamheden uit te voeren zijn de volgende gegevens verplicht: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Voor welk doel vindt de verwerking van de gegevens plaats?

We verwerken persoonsgegevens om onze taken zo effectief mogelijk uit te voeren, in lijn met de huidige wettelijke eisen. Het doel van deze gegevensverwerking is:

 • In behandeling nemen van vragen en klachten;
 • Informeren over actuele projecten van Lindeloof BV in uw omgeving;
 • Het doen van klant- en omgevingstevredenheidsonderzoeken;
 • Versturen van digitale nieuwsbrieven en andere publicaties;
 • Aanmelden voor events;
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
 • De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiligen van onze website;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wanneer persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de bovengenoemde worden verwerkt, stellen wij de betrokkenen altijd op de hoogte, bijvoorbeeld via een persoonlijke mededeling of een aankondiging op onze website. Wijzigingen in deze privacyverklaring dienen ook om te informeren over veranderde verwerkingsdoeleinden.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij er een wettelijke basis bestaat om de gegevens langer te bewaren. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden, bewaren we deze gegevens vier weken lang. Zo kunnen we eventuele vervolgvragen beantwoorden of een klacht afhandelen.

Delen van persoonsgegevens

Lindeloof BV deelt uw gegevens niet met derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met de organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken, om te waarborgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gehandhaafd blijft. Lindeloof BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

Cookies en vergelijkbare technieken

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt bewaard in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies met strikt technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website correct functioneert en uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ze worden eveneens ingezet om surfgedrag te monitoren en de website te optimaliseren. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over onze cookies en krijgt u de mogelijkheid om zelf te kiezen welke cookies u toestaat te plaatsen. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo te configureren dat deze geen cookies opslaat. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Uw rechten

Betrokken individuen bezitten specifieke rechten aangaande de opslag van hun persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang tot informatie;
 • Recht op correctie van gegevens;
 • Recht op gegevens wissen;
 • Recht om een klacht in te dienen;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij Lindeloof BV via info@lindeloof.nl om een of meer van uw rechten uit te oefenen. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk aangeven. We vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek om te bevestigen dat u de aanvrager bent. Voor uw privacybescherming dient u uw pasfoto en BSN in deze kopie onherkenbaar te maken. Ons streven is om zo snel mogelijk te reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging

Lindeloof BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en treft de nodige voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en onrechtmatige wijziging te voorkomen. Indien u vermoedt dat uw gegevens niet adequaat beveiligd zijn, of als er tekenen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met ons op via het telefoonnummer 0181-331050 of per e-mail op info@lindeloof.nl.

Verantwoordelijk

De entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Lindeloof BV, gevestigd op Christiaan Huygensweg 31, 3225 LL Hellevoetsluis.

Wijziging privacyverklaring

Lindeloof BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele aanpassingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.