Onze pijlers

Bij Lindeloof streven we ernaar om door middel van onze kernwaarden en duurzame strategieën een positieve impact te maken op de samenleving en de wereld. Onze pijlers zijn gebaseerd op Productwaarden, Leef- en Werkomgeving, Mens en Verbinding. Elk van deze pijlers speelt een cruciale rol in het verwezenlijken van onze doelstellingen en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Hieronder vindt u een overzicht van onze pijlers en hoe deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Productwaarden

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie

Bij Lindeloof zetten we ons in voor het leveren van hoogwaardige infrastructuur en diensten die voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en duurzaamheid. We streven naar innovatie en het bieden van maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van onze klanten.

  • Kwaliteit Product en Proces: Door hoogwaardige kwaliteit na te streven, dragen we bij aan economische groei en verbetering van arbeidsomstandigheden (SDG 8).
  • Klantwaarde (Maatwerk): We bieden maatwerkoplossingen en bevorderen duurzame infrastructuur en innovatie (SDG 9).
  • Projectbeheersing: Efficiënte projectuitvoering en robuust risicomanagement zijn essentieel voor duurzame infrastructuur (SDG 9).

Leef- en Werkomgeving

Gezondheid, veiligheid en klimaatbestendigheid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het creëren van een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Dit doen we door middel van uitgebreide maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid, klimaatadaptatie en circulariteit.

  • Veiligheid en Gezondheid: We bevorderen een veilige en gezonde omgeving, wat bijdraagt aan welzijn en duurzame ontwikkeling (SDG 3).
  • Klimaatadaptatie: Door klimaatbestendige infrastructuur te ontwikkelen, dragen we bij aan de bestrijding van klimaatverandering en de gevolgen daarvan (SDG 13).
  • Circulariteit: We bevorderen circulaire bouwpraktijken om duurzame productie en consumptie te ondersteunen (SDG 12).

Mens

Inclusie, werkgelegenheid en persoonlijke groei

Bij Lindeloof hechten we waarde aan inclusiviteit, gelijke kansen en de persoonlijke groei van onze medewerkers. We streven naar een rechtvaardige verdeling van winsten en inkomsten en bevorderen duurzame economische groei en werkgelegenheid.

  • Inclusieve Werkgelegenheid: We creëren eerlijke en productieve werkgelegenheid voor iedereen, wat bijdraagt aan duurzame economische groei (SDG 8).
  • Sociale Waarde: We bevorderen sociale cohesie en solidariteit door werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare bevolkingsgroepen en gemeenschapsontwikkelingsprojecten te ondersteunen (SDG 10).

Verbinding

Betrokkenheid, participatie en samenwerking

Wij geloven in de kracht van verbinding tussen bewoners, overheid en markt om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren. Door betrokkenheid en participatie te stimuleren, bouwen we aan veerkrachtige en inclusieve gemeenschappen.

  • Betrokkenheid en Participatie: We zorgen voor een inclusieve en veilige leefomgeving door bewoners te betrekken bij fysieke maatregelen in hun leefomgeving (SDG 11).
  • Samenwerking: We versterken sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden en publiek/private partnerschappen om duurzame ontwikkeling te bevorderen (SDG 17).

Waarom Lindeloof?

Lindeloof staat voor kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Wij zetten ons dagelijks in om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door middel van onze vier pijlers. Met een sterk team, een visie gericht op de toekomst en een commitment aan duurzame ontwikkeling, maken we het verschil in de wereld van infrastructuur en openbare ruimte. Sluit je aan bij Lindeloof en werk met ons mee aan een betere toekomst.