Disclaimer

Hoewel er grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat informatie verouderd raakt of onjuist is na verloop van tijd. Lindeloof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die zijn gebaseerd op deze website.

De intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren uitsluitend toe aan Lindeloof. Met uitzondering van de gevallen zoals bepaald in de Auteurswet 1912, mag niets van deze website worden gekopieerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lindeloof. Verzoeken om toestemming of meer informatie moeten gericht worden aan: info@lindeloof.nl

Verwijzingen op deze website naar informatiebronnen die door derden worden beheerd, vallen buiten de controle van Lindeloof. Lindeloof is daarom niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.