Lindeloof BV werkt vakkundig met een sociaal hart

Lindeloof, een gedreven familiebedrijf, staat stevig verankerd in het hart van de samenleving. Voor ons betekent het werken aan de openbare ruimte en op (petrochemische) bedrijventerreinen een investering in de toekomst. Met een brede aanpak voegen wij betekenis en waarde toe aan de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten. Onze expertise reikt over diverse domeinen, waaronder gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, riolering en veiligheid.

Als kennispartner beheerst Lindeloof het volledige traject van een project, van advies en ontwerp tot realisatie, beheer en onderhoud. Als innovatieve kennispartner denken wij graag mee over de ecologische en sociale uitdagingen waar onze maatschappij in de komende jaren voor staat. Van klimaatadaptieve oplossingen tot vernieuwende contractvormen, en via geavanceerde digitale tools. Dit doen wij vanuit een humaan en sociaal perspectief, met oog voor de leefomgeving.

Sinds de oprichting in 1983 heeft Lindeloof bijna 40 jaar lang de toon gezet op het gebied van ambachtelijk en machinaal straatwerk, aanleg van riolering, (her)inrichting van woon- en winkelgebieden, bedrijventerreinen en calamiteitendiensten.


Strategie

Onze missie en visie wordt (uit)gedragen door vier pijlers die de basis vormen voor onze producten, processen en maatschappelijke bijdrage en invulling geven aan betekenisvol ondernemen voor de omgeving.

  • Productwaarde (value proposition) door kwaliteit, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en volledig ontzorgd
  • Leef- en werkomgeving door een gezonde buitenruimte te creëren en te houden 
  • Mens door een bijdrage te geven aan de oplossing van de sociale problemen
  • Verbinding te zoeken met de omgeving en goede communicatie te realiseren

 


Download documenten

Lindeloof heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige partner. Om zich daar in te onderscheiden hebben we relevante certificeringen behaald. In de webpagina "download documenten" bieden we u een helder overzicht van alle certificaten en documentatie.