Verbeteren afwatering Markenland

Opdrachtgever:

Gemeente Etten-Leur

Type werk:

Duur van het project:

juni 2024 t/m december 2024

Aanneemsom:

€ 1.618.500,-


De gemeente Etten-Leur heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van bestek BR2019-01 "Verbeteren afwatering Markenland". Het werk betreft de aanleg van een nieuwe hemelwaterafvoer en onderhoud / vervanging van de bestaande voetpaden in de wijk Sanderbanken in de gemeente Etten-Leur.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV). Onze inschrijfprijs met bijbehorende kwaliteitsdocumenten op de onderdelen planning / fasering en beperking CO2 uitstoot is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

 • ca. 5750 m1 verwijderen kantopsluiting voetpad / rijbaan;
 • ca. 7600 m2 verwijderen bestrating voetpad / parkeerpleinen;
 • ca. 6000 m3 ontgraven grond;
 • ca. 5000 m3 verwerken grond;
 • ca. 450 m1 verwijderen rioolleiding;
 • ca. 2000 m1 aanleg pvc riolering;
 • ca. 14 st. aanbrengen betonputten;
 • ca. 62 st. aanbrengen kunststofputten;
 • ca. 6250 m1 aanbrengen kantopsluiting voetpad / rijbaan;
 • ca. 7750 m2 aanbrengen bestrating voetpad / parkeerpleinen;
 • ca. 34 st. leveren en aanplanten bomen;
 • ca. 43 are inzaaien gazon.