Reconstructie Lange Boonestraat 

Opdrachtgever:

Gemeente Maassluis

Type werk:

Duur van het project:

januari 2024 t/m oktober 2024

Aanneemsom:

€ 907.500,-


De gemeente Maassluis heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van bestek RI-19028-BT "Reconstructie Lange Boonestraat". Het werk betreft de aanleg van een nieuwe hemelwaterafvoer en relining van bestaand riool. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Lange Boonestraat, de Nieuwe Schoolstraat, de Marelstraat, de Scheerderij en de Touwslagerij te Maassluis.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de laagste prijs. 

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

 • ca. 700 m1 verwijderen kantopsluiting voetpad / rijbaan;
 • ca. 4.800 m2 verwijderen bestrating voetpad / parkeerpleinen;
 • ca. 3.000 m3 ontgraven grond;
 • ca. 1.680 m3 verwerken grond;
 • ca. 535 m1 aanleg pp riolering Ø400 mm;
 • ca. 270 m1 relining riolering Ø400 mm;
 • ca. 1 st. aanbrengen uitstroombak
 • ca. 3 st. aanbrengen betonputten;
 • ca. 13 st. aanbrengen kunststofputten;
 • ca. 1.150 m1 aanbrengen kantopsluiting voetpad / rijbaan;
 • ca. 4.350 m2 aanbrengen bestrating voetpad / parkeerpleinen;
 • ca. 625 m2 aanbrengen asfalt
 • Gedeeltelijk onder saneringscondities (o.a. inzet milieukundige begeleiding DLP-R, decontaminatie-unit)
 • Omgevingsmanagement;
 • Coördinatie kabels en leidingen.