Raamovereenkomst infrawerken

Opdrachtgever:

Gemeente Schouwen-Duiveland

Type werk:

Duur van de raamovereenkomst:

juni 2022 t/m mei 2026

Aanneemsom:

- diverse deelopdrachten


De gemeente Schouwen-Duiveland heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van raamovereenkomst infrawerken op Schouwen-Duiveland. Samen met 5 andere aannemers zullen we gedurende de overeenkomstduur diverse projecten uitvoeren. Projecten zijn opgebouwd uit bouwteams of worden toegewezen via een aanbesteding, hetzij direct (1 op 1) of door middel van een mini-competitie.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV).

De volgende deelopdrachten zijn momenteel in uitvoering of reeds voltooid:

P+R Renesse fase 1                                                

Herinrichting jachthaven Brouwershaven

P+R Renesse fase 2