Tip een relatie:

Missie en visie

Missie

Vormgevers en beheerders, die samen met opdrachtgevers, partners, bewoners en gebruikers, een gewaardeerd, gezond en duurzaam leefgebied ontwikkelen.

Visie

Op maatschappelijk verantwoorde wijze ontwikkelt, realiseert en beheert Lindeloof als partner duurzame infrastructurele werken in de buitenruimte, zowel voor publieke als private opdrachtgevers. Dit met een integrale, innovatieve en aantoonbare kijk en werkwijze, vanuit wederzijds respect en volledig bewustzijn van de sociaal maatschappelijke leefomgeving.

Erkenning voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze oog voor de leefomgeving, expertise, bedrijfsfilosofie en duurzaamheid leidt tot tevreden bewoners en opdrachtgevers in leefbare en fraai onderhouden leefgebieden.

MVO is hierin de basis, waarmee wij onze integrale visie op ons ondernemerschap uitdragen. In onze beleidskeuzes betrekken wij bewust onze medewerkers, onderaannemers, opdrachtgevers, omwonenden, leveranciers, collega-bedrijven en ook ‘de maatschappij'. Met als doel gezamenlijk waarden te creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

Een bewuste dialoog met onze partners geeft ons bedrijf inzicht in de gevolgen van deze keuzes. Te denken aan het verduurzamen, en ook aan nieuwe marktkansen, nieuwe businessmodellen en groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. De verankering van deze ontwikkelingen vindt in onze bedrijfsprocessen plaats. Een dynamisch proces van plan-do-check-act, waarbij doelen met de tijd mee-veranderen.

Wij implementeren MVO stapsgewijs in de organisatie, volgens de internationale richtlijn, met ISO 26000. Samen met onze voornaamste opdrachtgevers zijn we mede met dit kwaliteitssysteem in staat aan de gestelde duurzaamheidseisen en wensen binnen het gewenste inkoopbeleid te voldoen!

Wilt u meer weten over onze specialismen?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer