Tip een relatie:

Riolering

Bij onze opdrachtgevers ontstaat steeds meer het besef dat de integrale kwaliteit van infrastructurele herinrichtingen, waarin het rioleringsproces een basisonderdeel is, effectiever, korter én kostenbewuster kan!

Effectief

Vanuit de integrale kijk op het totale infrastructurele proces 'van definitie tot en met oplevering' komen slimmere oplossingen tot stand, die effectiever zijn en ook grotere efficiency voordelen behalen. Hiervoor maakt Lindeloof gebruik van een methodiek dat doorlooptijdverkorting, ook wel half time gedachte, mogelijk maakt. Het omgevingsmanagement vormt hierin een zeer belangrijk onderdeel, waarbij de wensen van de belangrijkste stakeholders, met name bewoners, in de aanpak worden meegenomen.

Optimaliseren

Randvoorwaardelijk is het kritisch kijken naar ‘de kern’ van het proces. Samen met de opdrachtgever komen we tot een vereenvoudigd, geoptimaliseerd basisproces en planningsaanpak. Hieruit komt een efficiënte en effectieve rioleringswerkmethode tot stand: van hoofdriool naar huisaansluiting tot hemelwatermanagement. Een kwalitatief eindproduct binnen de gestelde kaders van de opdrachtgever is het resultaat!

Voorbeelden

Zo hebben we in de afgelopen jaren in diverse gemeenten tientallen kilometers riolering vervangen en/of aangelegd. Projectvoorbeelden zijn bijvoorbeeld Zierikzee, Dordrecht, Alblasserdam, Hellevoetsluis, Zuidland, Heenvliet, Bergen op Zoom.

Wilt u meer informatie over riolering?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer