Tip een relatie:

Hemelwater

Klimaatveranderingen spelen een grote rol in de zoektocht naar een duurzame optimum in de aanleg van infrastructuur. Het optreden van wateroverlast komt steeds meer aan de orde, is zeer actueel en zal naar verwachting in de toekomst toenemen. Een belangrijk feit waarmee we bij (her)inrichting van infrastructuur rekening moeten houden.

Integrale oplossingen in praktijk

Het tijdig inspelen op deze klimaatveranderingen in de voorbereiding bij infrastructurele herinrichting vraagt om creatieve, integrale en duurzame kijk binnen een leefgebied. Verschillende oplossingen, zowel infrastructureel als esthetisch als ecologisch kunnen elkaar binnen een economisch kader enorm versterken. De gewenste oplossing is bijvoorbeeld: bergingscapaciteit van het gebied optimaliseren. Duurzaam is dus niet: opvang in riolen, in zuiveringsinstallaties of afvoeren naar de sloten. Maar betreft een combinatie van oplossingen dat een vertraagde afwatering van het hemelwater ondersteunt en tegelijkertijd waardevermeerdering voor een leefgebied creëert.

Sedumdak

Een voorbeeld van een optimale duurzame oplossing is ‘het Sedumdak’ (groene daken zijn waterzuiverend en afvoervertragend, absorbeert CO2 uitstoot en biedt rust in uitstraling) in combinatie met infiltratievoorziening ‘drainage-stelsel’ (verwarmde wegdek leidt tot kostenbesparing bij winterweer/vorst) en/of het aanbrengen van waterpleinen met vertragende, doorlatende voegvulling (tijdelijk opvang bij stortregen met esthetische waarde voor gebruikers en speelse meerwaarde voor kinderen). Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van waterpleinen.

Wilt u meer informatie over overlast van hemelwater?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer