Tip een relatie:

Gladheidsbestrijding

Vanuit onze ervaring in de buitenruimte en het ontzorgen van onze opdrachtgevers weten wij als geen ander hoe belangrijk ondersteuning is bij calamiteiten die ook buiten reguliere werkuren plaatsvinden.

VIBOR

Samen met ons zusterbedrijf VIBOR, beheer & onderhoud, zijn wij in staat de opdrachtgever in diverse calamiteiten vanuit 1 aanspreekpunt te ontzorgen. Te denken valt: wateroverlast, stormschade en winterse omstandigheden.

Onze dienstverlening bestaat in de basis uit: adequate gladheidsbestrijding, verkeersmaatregelen, spoedreparatie aan riool en/of straatwerk. Maar ook een reguliere storingsdienst zoals gemalen.

Wilt u een calamiteit melden of meer informatie over onze calamiteitendienst?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer