Tip een relatie:

Bodemsaneringen

Saneren is het opnieuw gezond maken van de bodem en versterkt daarmee de vitaliteit van de leefomgeving.

Verborgen risico's

De meeste risico's zijn eigenlijk niet met het blote oog te zien, en letterlijk verborgen in de grond. Ons zusterbedrijf Lindeloof Services heeft ruime ervaring in de sanering. Bij noodzakelijke saneringen die tijdens de grondwerkzaamheden tot uiting komen, zijn wij vanuit nauwe samenwerking in staat de opdrachtgever deskundig te ontzorgen. Tijdens het gehele saneringsproces: vanaf het bodemonderzoek tot en met de realisatie, en administratieve afhandeling ervan, inclusief het nemen van preventieve maatregelen.

Lindeloof doet het zo:

Wij voeren op efficiënte wijze grond- en grondwatersaneringen uit en maken deze gereed voor nieuw- of hergebruik. Bijvoorbeeld voor woonomgeving of industriele omgeving. De soorten saneringen die wij uitvoeren zijn met name saneringen met conventionele methoden, het ontgraven van verontreinigde grond en het oppompen en reinigen van verontreinigd water. Afhankelijk van de situatie wordt bij een bodemsanering de grond geïsoleerd, ontgraven, gescheiden en afgevoerd naar speciale verwerkingslocaties.

Vakbekwaam

Uiteraard is ons zusterbedrijf Lindeloof Services in het bezit van de benodigde certificaten. En hiermee hebben wij vakbekwame medewerkers in dienst die met aangepaste materialen de bodemsaneringen deskundig en veilig uitvoeren.

Wilt u meer informatie over onze bodemsaneringen?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer