Tip een relatie:

Lindeloof ontzorgt

Wij werken binnen ons vak ‘multidisciplinair’ en zien onze projecten door de ogen van de gebruiker en de opdrachtgever. Immers ook ons bedrijf bestaat uit burgers die genieten van een mooie buitenruimte en daardoor trots zijn bij te dragen aan een leefbare en duurzame omgeving. Dit versterkt mede onze vaardigheden als aannemer: we bouwen vakkundig aan de infrastructuur en met hart voor de omgeving.

Eén aanspreekpunt

We zijn 1 aanspreekpunt voor alle voorkomende infrastructurele vakgebieden binnen de openbare ruimte van ontwerp tot en met realisatie en beheer & onderhoud. Een ‘meervoudige’ aanpak ligt hieraan ten grondslag en het stelt ons in staat om de belangen van alle stakeholders / partners tijdig te herkennen.

Borgen

Mede daardoor weten wij de kwaliteit van onze infrastructurele werkzaamheden te borgen. Dit leidt tot compacte, slimme inzet van mens & materieel en werkt verkorting van de doorlooptijd in de hand. Overlast wordt voor omwonenden  en gebruikers tot een minimum beperkt en de gewenste kwalitatieve infrastructurele eindproduct wordt gerealiseerd.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer