Energiekwartier Den Haag

 • Maart 2018

  Loosduinseweg: 5 maart zijn we begonnen met het opbreken van het fietspad en de parkeervakken langs de hoofdrijbaan. Achtereenvolgend worden de nieuwe bandenlijnen aangebracht en de rabatstroken en parkeervakken (her)bestraat. De uitvoegstrook naar gebouw C is 23 maart gereed. Op 28/29 maart zal het fietspad worden voorzien van nieuwe asfaltlagen en markering.

  Van Geenstraat: Langs de bestaande bebouwing zijn het trottoir met de laad- en losstroken afgerond. De rijweg zal machinaal bestraat worden eind week 12. Week 13 moet dit klaar zijn en weer opengesteld zijn voor bestemmingsverkeer. Helaas is door de aanhoudende vorst enige vertraging opgelopen. Van 26 tot 29 maart worden de kopse kanten van het trottoir aan de Zamenhofstraat aangewerkt.

  Dreves Uitterdijkstraat: Het speeltuintje naast de brandweerkazerne krijgt nu ook meer vorm met de banden rond de plantvakken en de plaatsing van speeltoestellen: Trampoline, brandweerauto, klimtoren. Van 19 tot 23 maart worden hier de parkbanken, vuilbakken en de rubberen valvloer aangebracht.

 • Week 8

  Zamenhofstraat
  De aanleg van de rijweg met de Tigerstone machine is afgerond en het verkeer heeft hier weer vrije doorgang. Tussen de kruising met de Van Geenstraat en de kruising met de Esperantostraat is er een rioolput geplaatst in de splitsing van rioolstelsels.

  Van Geenstraat
  We hebben de inrit en rijweg in de kruising met de Loosduinseweg vanaf het fietspad de Van Geenstraat herstraat i.v.m. de vorst worden aangrenzende nog te herstraten weggedeeltes tijdelijk aangewerkt tot hier weer opgebroken kan worden. Het trottoir en de parkeerstrook langs de bestaande bebouwing zal gedeeltelijk worden opgebroken en heringericht om overlast te beperken voor bewoners en ondernemers.

  Dreves Uitterdijkstraat
  De nieuwe tegelverharding heeft een aansluiting op de Zamenhofstraat. De cunetten voor de boomvakken worden gegraven en aangevuld met voedingsgrond voor toekomstige beplanting.

  Loosduinseweg
  Komende week wordt begonnen met het opbreken van het fietspad en de rabatstoken langs het fietspad, hier zal komende weken worden gewerkt aan de herinrichting van deze fase.

  Zo komen er meer parkeerplaatsen langs de hoofdrijbaan, het fietspad zal nieuw worden geasfalteerd, de loop- en uitstapstroken worden opnieuw bestraat en de nieuwbouw krijgt een definitieve inrit. Om dit werk zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren en voor u als gebruiker zal het verkeer worden geleid d.m.v. een wegafzetting.

 • Week 7

  Zamenhofstraat
  De aanleg van parkeervakken en het trottoir zijn afgerond. Er is gaestart met het machinaal aanbrengen van de rijweg met de Tigerstone machine.

  Van Geenstraat
  De inrit en rijweg in de kruising met de Loosduinseweg vanaf het fietspad de Van Geenstraat is opgebroken en gestart met herstraten.

  Dreves Uitterdijkstraat
  De nieuwe tegelverharding vanuit de inrit gebouw C naar de aansluiting op de Zamenhofstraat wordt aangelegd.

 • Week 6

  Werkzaamheden zijn helaas was gestagneerd door vorst in de grond.

  Zamenhofstraat
  We hebben een deel van het trottoir en de parkeervakken aangebracht.

  Van Geenstraat
  Er is begin gemaakt met het reconstrueren van een gedeelte trottoir langs de bestaande bebouwing ter hoogte van de kruising met de Loosduinseweg en de Van Geenstraat in. Dit zal de gehele Van Geenstraat door in kleine werkvakken aangepakt worden om hierin de bewoners en ondernemers te voorzien in bereikbaarheid en het beperken van overlast.

  Dreves Uitterdijkstraat
  De kabel- en leidingsleuven zijn aangevuld waarna gestart is het werkgebied op te schonen van bouwafval en resterende verhardingen om vervolgens te starten met het graven van cunetten t.b.v. plantvakken en verhardingen.

 • Week 5

  Een aantal van onze ketenpartners heeft ook reeds hun werkzaamheden afgerond. Door de wekelijkse coördinatiemomenten is de samenwerking met onze ketenpartners prettige en efficiënt verlopen. Ook hebben wij korte communicatielijnen met de bewoners en ondernemers uit de buurt. Onze gebiedsconciërge staat dagelijks op het werk klaar om eventuele vragen vanuit ondernemers en bewoners te beantwoorden en de veiligheid van het verkeer te waarborgen. In het overzicht hieronder geven wij u een update over de voortgang van onze werkzaamheden en een doorkijk naar volgende week.

  Zamenhofstraat
  De trottoirbanden zijn reeds aangebracht. Begin volgende week zullen wij starten met de bestratingswerkzaamheden van het trottoir en de parkeervakken. Kijkend naar de voortgang van de werkzaamheden gaan wij waarschijnlijk eind volgende week de Tigerstone straatmachine inzetten om de rijbaan te bestraten. Echter is dit sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst zijn wij genoodzaakt en verplicht om onze werkzaamheden tijdelijk te stoppen.

  Van Geenstraat
  De bestratingswerkzaamheden aan het trottoir langs de nieuwbouwzijde zijn tot aan de entree van het parkeerterrein gereed. Het gedeelte voor de entree van het parkeerterrein wordt op dit moment nog niet aangebracht, omdat bouwverkeer van en naar het parkeerterrein rijdt. Zodra Heijmans de werkzaamheden op het parkeerterrein heeft afgerond, ronden wij de bestratingswerkzaamheden van de inrit af. Hiermee voorkomen we beschadigingen en zorgen we dat het straatwerk met top kwaliteit wordt opgeleverd.

  Loosduinseweg
  In de Loosduinseweg is het trottoir langs de nieuwbouwzijde opgeleverd. Aankomende week wordt het straatwerk van de parkeervakken en de rijbaan opgeleverd.

  Dreves Uitterdijkstraat
  Onze ketenpartner Baas B.V. heeft de afgelopen weken kabels en leidingen aangelegd. Hun werkzaamheden zijn bijna afgerond. Wij zullen begin volgende week ook hier een begin maken met de inrichting van de openbare ruimte.

  Afsluiting Bautersemstraat
  Baas B.V. is voornemens om aanstaande dinsdag en woensdag (6 februari en 7 februari) op de Bautersemstraat kabel werkzaamheden uit te voeren. Tijdens deze werkzaamheden is de Bautersemstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, uiteraard is de straat via een omleiding bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Via de Buitensingel en Boecopkade is de Bautersemstraat bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De omleiding wordt middels bebording inzichtelijk gemaakt voor het verkeer.

 • Week 4

  Loosduinseweg
  De werkzaamheden aan de rijbaan zijn afgerond. Begin week 5 zullen aan de Loosduinseweg de werkzaamheden aan de parkeervakken afgerond worden.

  Van Geenstraat
  In de Van Geenstraat is een deel van het trottoir aan de nieuwbouwzijde reeds aangelegd. In week 5 worden de bestratingswerkzaamheden aan het trottoir langs de bestaande bebouwing gestart.

  Zamenhofstraat
  In de Zamenhofstraat zijn de banden aangebracht. Zoals het er nu uitziet zal in week 5 een begin worden gemaakt met de bestratingswerkzaamheden van de parkeervakken.

  De omleidingsroute van afgelopen week is ook aankomende week van kracht.

 • Week 3

  Afgelopen week zijn wij voortvarend aan de slag gegaan met de bestratingswerkzaamheden in het Energiekwartier. Momenteel voeren we deze werkzaamheden uit in de Van Geenstraat en de Loosduinseweg.

  Van Geenstraat
  In de Van Geenstraat wordt als eerst het trottoir aan de nieuwbouwzijde vernieuwd. Vervolgens wordt het trottoir aan de bestaande bebouwing bestraat en tenslotte de rijbaan. Momenteel is de Van Geenstraat voor alle verkeerstromen bereikbaar. Doordat Lindeloof B.V. in kleine werkvakken werkt, wordt bereikbaarheidshinder geminimaliseerd. Entrees van woningen en bedrijven worden bereikbaar gehouden door het leggen van loopschotten. De werkzaamheden in de Van Geenstraat duren ongeveer tot week 6. Uiteraard staat de uitvoering klaar om assistentie te verlenen aan voetgangers, fietsers en automobilisten, zodat het verkeer op een veilige manier onze werkzaamheden kan passeren.

  Loosduinseweg
  Aan de Loosduinseweg is het trottoir aan de nieuwbouwzijde reeds aangebracht. De bestrating van de rijbaan is bijna afgerond.

  Zamenhofstraat
  Het straatwerk in de Zamenhofstraat is opgebroken vanaf de kruising met de Esperantostraat tot aan de Van Boecopkade. Hier zullen komende week de resterende huisaansluitingen aan het riool gekoppeld worden en vervolgens wordt nieuwe bestrating weer terug gebracht. Voor de werkzaamheden aan de Zamenhofstraat is een omleidingsroute ingesteld. Deze omleiding loopt via: Zamenhofstraat <-> Boutersemstraat <-> Van Boecopkade <-> over het parkeerterrein van het KOV gebouw (Esperantoplein) <-> Tripstraat <-> Zamenhofstraat <-> Van Geenstraat richting de Loosduinseweg. Deze omleiding geldt voor alle verkeerstromen (voetganger, fietsers en het autoverkeer).

  Inzet Tigerstone bestratingsmachine
  De rijbanen van zowel de Zamenhofstraat, Van Geenstraat en de Loosduinseweg (parallel) herstraten we met de Tiger Stone bestratingsmachine. De Tiger-Stone is een zes meter brede bestratingsmachine waarmee de straat/weg in één keer perfect kan worden herbestraat. De Tiger-Stone brengt ook direct de randafwerking aan. Het eindresultaat is dat de stenen meteen strak opgesloten liggen tussen de trottoirbanden. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om machinaal te straten.

 • Week 2 - 2018

  Allereerst wenst het projectteam van Lindeloof B.V. u de beste wensen voor 2018. Na een welverdiende winterstop zijn wij van start gegaan met de bestratings-werkzaamheden in de Van Geenstraat. In deze straat wordt als eerst het trottoir aan de nieuwbouwzijde vernieuwd. In de Loosduinseweg is het trottoir aan de nieuwbouwzijde reeds aangelegd. Deze week zal daar de bestrating aan de rijbaan worden aangebracht.

  Daarnaast hebben we het straatwerk in de Zamenhofstraat opgebroken vanaf de kruising met de Esperantostraat tot aan de Van Boecopkad. Hier zullen komende week de resterende huisaansluitingen aan het riool gekoppeld worden en vervolgens wordt de bestrating weer terug gebracht. Voor de werkzaamheden aan de Zamenhofstraat is een omleidingsroute ingesteld.

  Ook in 2018 staat de heer Sadjad Jawid iedere vrijdag tussen 11:00 t/m 12:00 uur voor u klaar om uw vragen over onze werkzaamheden te beantwoorden of meldingen in behandeling te nemen.

 • Week 51

  De afgelopen week hebben we samen met onze ketenpartners het werkgebied rondom het Energiekwartier zo veel mogelijk opgeruimd voor de kerstsluiting. Ondanks dat diverse partijen werkzaamheden verrichten op een klein stuk grond verloopt de samenwerking goed. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Volgend jaar zetten we ons in om de openbare ruimte te herinrichten. In januari starten we als eerst in de Van Geenstraat. De bestratingswerkzaamheden voeren we gefaseerd uit, door in kleine werkvakken te werken minimaliseren we hinder en blijft de wijk bereikbaar.

  Ook in 2018 doen wij ons uiterste best om hinder naar de omgeving te minimaliseren. Het projectteam van Lindeloof B.V. wenst u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018!

 • Week 50

  Ons uitvoerend personeel heeft de afgelopen week hard gewerkt aan de Loosduinseweg. Het resultaat hiervan is dat bewoners van kavel C hun nieuwe woningen op een comfortabele manier kunnen bereiken. Aankomende week zetten wij de werkzaamheden op de Loosduinseweg voort met de aanleg van het trottoir.

  Na twee weken kerstvakantie, gaan we vanaf 8 januari weer van start met de aanleg van de parallelrijbaan en parkeervakken aan de Loosduinseweg ter hoogte van de nieuwbouw kavel D en in de Van Geenstraat en Dreves Uitterdijkstraat met de herinrichting van de openbare ruimte.

 • Week 49

  De afgelopen week hebben wij op de kruising van de Zamenhofstraat en de Esperantostraat rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Verder zijn we van start gegaan met de bestratingswerkzaamheden op de Loosduinseweg. Deze werkzaamheden continueren wij in week 50 (11 december t/m 15 december).

  Vanaf volgende week wijzigt de omleidingsroute in het Energiekwartier. Deze kunt u hier raadplegen.

 • Week 48

  De afgelopen week hebben wij aan de kruising Loosduinseweg met de Van Geenstraat het riool aangelegd. Momenteel worden de rioolsleuven aangevuld en egaliseren wij de ondergrond langs de nieuwbouw aan de Loosduinseweg om vervolgens de komende weken de bestrating aan te brengen.

  Vanaf dinsdag 5 december (5 december t/m 8 dec) voeren wij rioleringswerkzaamheden uit op de kruising Esperantostraat met de Zamenhofstraat. Gedurende deze week stellen wij deze omleidingsroute in. Met de omleidingsroute zorgen we dat de wijk bereikbaar blijft voor bewoners, ondernemers en hulpdiensten.

 • Week 47

  Onze vakkundige mannen zijn druk aan het werk met de rioleringswerkzaamheden in het Energiekwartier! De afgelopen week zijn we van start gegaan met onze werkzaamheden op de kruising van de Van Geenstraat en de Loosduinseweg. Deze werkzaamheden zetten wij ook volgende week door.

  Met de rioleringswerkzaamheden zorgen we dat de waterhuishouding in het Energiekwartier optimaal functioneert. Om hinder naar de omgeving te beperken werken wij in kleine werkvakken zodat het projectgebied bereikbaar blijft.

 • Week 46

  De afgelopen week zijn wij gestart met onze werkzaamheden aan de Loosduinseweg in het Energiekwartier. We hebben de eerste put geplaatst en het leidingwerk aangebracht. Samen met onze concollega ’s van HABO GWW liggen we goed op schema! Iedere vrijdag is onze omgevingsmanager van 11:00 t/m 12:00 uur aanwezig in onze keet om uw vragen/meldingen in behandeling te nemen. U kunt onze keet vanaf de Van Boecopkade bereiken.

 • Week 45

  In deze week strten wij met onze uitvoeringswerkzaamheden op de Loosduinseweg. In de week van 20 november starten onze werkzaamheden in de Van Geenstraat. Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid. Hiervoor zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld zodat de bereikbaarheid in de buurt gewaarborgd blijft.

  Tijdelijke verkeersmaatregelen Van Geenstraat HABO Huisaansluiting
  Tijdelijke verkeersmaatregelen Van Geenstraat Lindeloof eerste fase
  Tijdelijke verkeersmaatregelen Van Geenstraat HABO + Nuts

  De fasering van het werk en onze informatiebrief kunt u raadplegen.

  Algemeen

  Het project "woonrijp maken Energiekwartier" omvat de volgende werkzaamheden:

  • rioleringswerkzaamheden in de Zamenhofstraat en de Loosduinseweg.
  • (her)bestrating van de: Zamenhofstraat, Van Geenstraat, Loosduinseweg, Dreves Uiterdijkstraat.

  Met dit project zorgen we dat de waterhuishouding in het Energiekwartier optimaal is en dat de bestrating na oplevering comfortabel te gebruiken is.
  Algemene informatiebrief Energiekwartier

  Geïnteresseerd in de voortgang van de werkzaamheden? Blijf dan deze webpagina volgen. Wekelijks geven wij een update over de voortgang van onze werkzaamheden

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.
Chr. Huygensweg 31
3225 LD  Hellevoetsluis
KvK: 
24234014
BTW: NL006224908B01

T: 0181 331050
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
www.lindeloof-services.nl


Certificaat Normec BRL 7000

Powered by