Mei 2018

15 Mei was de opening van het Zusterhof in Brielle. Symbolisch heeft onze directeur de opgegraven non teruggegeven en die begon spontaan te zingen.

Verwijzend naar de brouwerij die onderdeel was van het klooster werd het lokale prijswinnende ‘Angelus’ bier  geschonken. Men genoot van rondleidingenmet virtual-reality brillen! Het project is naar volle tevredenheid afgerond met positieve bewoners! Trots!

April 2018
Werkzaamheden aan het Zusterhof in Brielle zijn voor 95% gereed. De zusters die met de Spanjaarden in 1572 door de watergeuzen zijn verjaagd zouden

 

waarschijnlijk trots zijn. Van 17 maart tot 31 december is er in het Briels Historisch museum de expositie: Het Brielse kloosterlever opgegraven.

Vrijdag 30 maart 2018
Ondanks de beperkte uitvoeringstijd en de vorstperiodes is de inrichting van het Zusterhof grotendeels gereed en toonbaar voor het grote feest op zondag 1 april in Brielle: www.1aprilvereniging.nl

Maart 2018
In de vesting van Brielle maken we in het Zusterhof aan de Van Sleenstraat momenteel  een grondkerende cortenstalen trap en zitconstructie.

Hierdoor krijgen de resten van het 16e eeuwse nonnenklooster van Sint Catharina in de ontstane verlaging tussen de recent opgeleverde nieuwbouwwoningen een plek in de buurt.

Het nonnenklooster van Sint Catharinea was, in de 16e eeuw, 1 van de 5 kloosters binnen de poorten van Den Briel.