Week 38

Vanaf het begin van deze week zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Willem en Marialaan in Gouda. Tot en met 16 november zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd gaan worden: het op hoogte brengen en vernieuwen van het straatwerk en het aanleggen van een nieuw hemelwaterriool en drainagestelsel in de rijbaan. Tevens zullen de lichtmasten en de fietsenrekken worden vervangen.

Via deze pagina zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen.

Meer informatie volgt!

Bewonersbrief