Simpel en doeltreffend in integraal werken

Onze opdrachtgevers beseffen steeds meer dat een kwalitatief infrastructureel proces ‘definitie t/m oplevering’ ook korter én kostenbewuster kan. Voor Lindeloof inmiddels een reguliere werkwijze: onze kritische kijk tot ‘de kern’, gezamenlijk met de opdrachtgever, maakt een vereenvoudigd en geoptimaliseerd basisproces en planningsaanpak mogelijk.

Kennisoverdracht

Onze integrale kijk met betrokken partijen, in zowel de voorbereiding als de uitvoering, leidt tot een geoptimaliseerd werkproces. Ook bevordert het de kennisoverdracht tussen partners, met heldere prestatieafspraken en duidelijke verantwoordelijkheden. Naast de optimale integrale productkwaliteit en de verkorting van de doorlooptijd (optimale planning), zijn ook beperkte overlast & hinder voor omwonenden (heldere communicatie) en kostenoptimalisatie het resultaat. Optimale ontzorging van de opdrachtgever!

Verbetering borgen

Deze benadering is geschikt voor complexe werken en routinematige werkzaamheden in aanleg, vervanging en onderhoud van infrastructurele werken: rioleringen in stedelijke gebieden, bestrating van nieuwbouwwijken, aanleg van rotondes en aanpassing van bedrijventerreinen. Onze integrale benadering is aantoonbaar op basis van het ‘Lean-gedachtegoed' dat continue verbetering borgt!

Integraal projectmanagement

Hoe neemt Lindeloof u comfortabel een hoop werk uit handen, klik.