Sociaal maatschappelijk ontzorgen

Sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen begint in de basis met zorg voor de leefomgeving, en ook daarnaar handelen. Een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren als opstap in de opbouw van sociaal kapitaal, is voor Lindeloof een vanzelfsprekendheid.

Onze slogan: wij werken vakkundig met een sociaal hart!  Met als resultaat een bijdrage leveren aan duurzame gebiedsontwikkeling. Dit betekent: een duurzaam infrastructureel product maken, in samenwerking met locale bewoners, waardoor de leefomgeving meer wordt gewaardeerd door de gebruikers.

Bewonersparticipatie

Wij stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij onze infrastructurele werken in hun eigen leefomgeving door goede communicatie en uitwisseling van ideeën. Ondersteunen locale werkzoekenden, jongeren en /of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het creëren van werkgelegenheid in het civiele vak. We bieden een opstap naar een eigen loopbaan en daarmee ook toekomstperspectief.

Dit leidt tot een bijdrage aan de vermindering van locale overlast (minder vandalisme en werkeloosheid) en een groei van locaal betrokken bewoners. Een impuls die de locale leefkwaliteit en daarmee de gezondheid van mensen positief beïnvloedt!