Samen streven wij naar een ideaal duurzame leefomgeving …….

Hieronder wordt verstaan: een veilig, schoon en heel locale woon-, werk- en leefomgeving. Met tevreden en gezonde bewoners die wonen, werken en leven in een gebied waarin gebruikersbeleving en plezier binnen de openbare ruimte wordt ervaren. Een leefruimte dat voorzien is van duurzame infrastructurele oplossingen. Oplossingen die op termijn beter klimaatbestendig zijn, betaalbaar zijn en meer leefplezier geven! Vanuit een duurzame samenwerkings- en maakproces tot stand komt, met een onderhoudsaanpak dat tot kostenbesparing voor de gemeenschap leidt!


Actuele uitdagingen

Gemeenten staan voor een maatschappelijke en economische uitdaging: kostenreductie voor de burger realiseren en tegelijkertijd waardering voor de kwaliteit van de locale leefomgeving zien te behouden of zelfs te versterken.

  1. Enerzijds is dit mogelijk door gebruik te maken van een goed infrastructureel product of openbaar object dat ‘lifecyle’ meegaat. De aantrekkelijkheid van lifcycle benadering komt op langere termijn in exploitatie en in levensduur tot uiting, en werkt kostenbesparing in de hand.
  2. En anderzijds in de manier waarop de locale wijkaanpak- en het onderhoud, in gezamenlijkheid met de locale leefomgeving, effectief wordt ingericht.

………….en hoe bereiken we dat?