Optimaal integraal projectmanagement

Omgeving- en risicomanagement zijn basisingrediënten voor optimale planning en beheersing van iedere projectfase! De opdrachtgever ervaart het integrale optimum vooral bij de inzet van D&C of E&C contractvormen.

Ontzorgen op hoog niveau

Goede kennis- en informatie-overdracht tussen projectfasen bepaalt hierin het succes! Onze organisatie stelt specifiek een integrale projectmanager aan: zorg dragen voor een naadloze overgang van ontwerp en engineering naar realisatie. Onze organisatie bereikt een optimale projectplanning en versterkt een goede coördinatie van de kwalitatieve vakdisciplines. Optimale projectbeheersing, waarbij geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit in control zijn, maakt transparante communicatie met de opdrachtgever vanzelfsprekend. Optimale ontzorging van de opdrachtgever!

Bewezen tool Prince 2

Wij borgen onze integrale proceskwaliteit met het projectmanagementtool Prince 2, waarin onze integrale projectmanagers zijn opgeleid. Deze tool helpt een integraal  project op een eenduidige, expliciete en transparante manier in te richten. Met als resultaat: een goede samenwerking & monitoring met de opdrachtgever vanuit helderheid in de wederzijdse verwachtingen.