Emissie inventarisatie

De Martinus Groep is een holding met vier werkmaatschappijen op het gebied van civiele techniek, bestaande uit een ingenieursbureau, een aannemersbedrijf en een integraal beheerder openbare ruimte. Voor de vier bedrijven werken in totaal circa 140 medewerkers. Door expertise en maatschappelijk verantwoord ondernemen schuift de Martinus Groep op in de waardeketen door verantwoordelijkheid te nemen bij het in stand houden van een duurzame leefbare buitenruimte.

Structureel in kaart brengen

Martinus Groep is zich bewust van haar klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te hebben in de eigen CO2 voetafdruk. In 2012 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van de eigen bedrijfsvoering. Begin 2013 is de Martinus Groep gecertificeerd voor het CO2 bewust zijn certificaat met als basisjaar 2011. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 emissies biedt Martinus Groep de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2 emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Alle emissie inventarisaties vanaf het basisjaar 2011 zijn voor u beschikbaar.