Zorg voor de leefomgeving, leidt tot een kwalitatief maakproces

Wij bekijken ons vak ‘meervoudig’ en zien onze projecten door de ogen van de gebruiker, zowel in de ontwerp-, realisatie- als beheerfase. Immers ook ons bedrijf bestaat uit burgers die genieten van een mooie buitenruimte en zijn trots bij te dragen aan een leefbare en duurzame omgeving. Dit versterkt mede onze vaardigheden als aannemer: we bouwen vakkundig aan de infrastructuur met hart voor de omgeving!

Lindeloof heeft begrip

Begrip voor de omgeving, de gebruikers en de stakeholders vormt de basis voor een kwalitatief maakproces (omgevingsmanagement). Deze wordt geborgd door een goede risicoanalyse, planning, adequate coördinatie & consistente communicatie met partners, gebruikers en omwonenden. Met als resultaat: een goede doorstroom van het verkeer tijdens de werkzaamheden (verkeersplan) en veilige werk- en gebruiksomstandigheden.

De juiste aanpak

Een geoptimaliseerde aanpak en logische volgtijdelijkheid van deelprocessen, te weten riool-, grond-, straatwerk en inrichting van groen, wordt aantoonbaar door deelplannen. Een basisproces dat binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem is geborgd. De efficiënte afstemming in de plannen met een compacte, slimme inzet van mens & materieel leidt tot goede productkwaliteit en kortere doorlooptijd! Overlast voor omwonenden  en gebruikers is minimaal en de gewenste kwalitatieve infrastructurele eindproduct wordt gerealiseerd.

Lindeloof borgt haar vakmanschap, klik op de button