Calamiteiten openbare ruimte

Vanuit onze ervaring in de buitenruimte en het ontzorgen van onze opdrachtgevers weten wij als geen ander hoe belangrijk ondersteuning is bij calamiteiten die ook buiten reguliere werkuren plaatsvinden.

Eigen dienst

Lindeloof heeft hiervoor een calamiteitendienst ingericht die adequaat en snel kan reageren, afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen service-level. Een vast team medewerkers die 24/7 voor alle voorkomende calamiteiten in de buitenruimte oproepbaar zijn.

VIBOR

Samen met ons zusterbedrijf VIBOR, beheer & onderhoud, zijn wij in staat de opdrachgever in diverse calamiteiten vanuit 1 aanspreekpunt te ontzorgen. Te denken valt: wateroverlast, stormschade en winterse omstandigheden.

Onze dienstverlening bestaat in de basis uit: adequate gladheidbestrijding, verkeersmaatregelen, spoedreparatie aan riool en/of straatwerk. Maar ook een reguliere storingsdienst zoals gemalen.