Arbeidsparticipatie

Wij zijn als bedrijf sociaal maatschappelijk betrokken en schenken bij onze projecten en in ons beleid bijzondere aandacht aan locale, sociaal maatschappelijke vraagstukken. Hierin besteden wij bijzondere aandacht in het aantrekken & begeleiden van herintreders en jonge instromers binnen het infrastructurele vakgebied.
 
 
Het biedt de instromende medewerker de mogelijkheid een vak te leren en toekomstperspectief op te bouwen. Enerzijds kan daardoor de continuïteit van het civiele vak worden geborgd. Anderzijds wordt bij succesvolle begeleiding de locale leefomgeving een duurzame impuls naar de toekomst geboden, zowel economisch als sociaal maatschappelijk. Een sterkere binding met de locale jeugd, en een positieve waardering onder locale bevolking is het positieve gevolg.
 

Herintreders inpassen en helpen integreren

Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek te bieden. De slagingskans vergroot vanuit helder inzicht in kwaliteiten en valkuilen van de (her)intreder en de daarbij behorende specifieke begeleiding. Zo kunnen wij ‘passend’ werk bieden dat aansluit bij het leerproces van de herintreder. Indien de plaatsing volgens wederzijdse verwachting verloopt, dragen wij zorg een goede integratie van de medewerker zodat deze zich thuisvoelt binnen onze organisatie. Hiervoor stimuleren wij bewust de onderlinge samenwerking, de betrokkenheid door leidinggevenden en ook de sociale interactie.

PSO gecertificeerd

Als organisatie zijn wij PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen niveau 3 gecertificeerd. Wij zijn daarmee erkend voor onze prestaties in het sociaal ondernemerschap en in de begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wij zijn al vanaf 1998 hierin actief. De inzet van Social Return on Investment (SROI) bij civieltechnische projecten sluit naadloos bij ons aan. Hierin weten wij een goede koppeling tussen herintreders, instanties en de gemeenten te maken. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid vanuit locale belanghebbenden maakt de slagingskans van jonge instroom tot vakmannen daadwerkelijk mogelijk.