Sociaal ondernemen

Sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen begint in de basis met zorg hebben voor de leefomgeving, en ook daarnaar handelen. Een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren in de opbouw van sociaal kapitaal, is voor Lindeloof een vanzelfsprekendheid.

Sociaal Hart

Onze slogan: wij werken vakkundig met een sociaal hart. Met als resultaat een bijdrage leveren aan duurzame gebiedsontwikkeling. Dit betekent: een duurzaam infrastructureel product maken, in samenwerking met locale bewoners, waardoor de leefomgeving meer wordt gewaardeerd door de gebruikers.

Klik op de buttons voor sociaal ondernemen volgens Lindeloof

 

Betrokken bewoners

Wij stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij onze infrastructurele werken in hun eigen leefomgeving door goede communicatie en uitwisseling van ideeën. Een opstap vanuit buurtbetrokkenheid naar de opbouw van sociaal kapitaal.

Ondersteunen

Wij ondersteunen locale werkzoekenden, jongeren en /of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het creëren van werkgelegenheid in het civiele vak. We bieden een opstap naar een eigen loopbaan en daarmee ook toekomstperspectief. Dit leidt tot een bijdrage aan de vermindering van locale overlast (minder vandalisme en werkeloosheid) en een groei van locaal betrokken bewoners.

Positief

Een mooie impuls die de locale leefkwaliteit en daarmee de gezondheid van mensen positief beïnvloedt.