Integraal & participerend beheer

Een effectieve, meetbare basisaanpak in locatie-, beheer & onderhoud

Een doeltreffende beheer- en onderhoudsaanpak >> begint met een heldere basisstructuur in de inrichting van beheer- en onderhoudsprocessen, en een optimale uitvoering van deze specialistische taken. Vanuit een consistente basisaanpak worden vaste kengetallen transparant dat benchmark met andere gemeenten mogelijk maakt. Dit inzicht biedt houvast voor kostenbesparende maatregelen, en tegelijkertijd ook een goede financiële planning in gebiedsontwikkeling en –herinrichting.
Inzet van deskundige marktpartijen kan de gemeente in haar onderhoud- en beheertaken effectief en efficiënt ontzorgen. Een gelijkwaardig beheer & onderhoudspartner >>, waarop de gemeente kan vertrouwen, maakt het mogelijk dat de gemeente haar regie behoud en zichzelf in staat stelt te focussen op haar kerntaken.

Doeltreffend in integraal ontzorgen

Wij bieden de opdrachtgever een onderscheidende integrale aanpak voor een optimaal beheer & onderhoud >> van een leefgebied. Dat bestaat uit te doorlopen basisstappen in de vormgeving van een passend beheer en onderhoudsplan. Met als gewenste resultaat: een optimale aanpak in de verzorging van een leefgebied, ten aanzien van kwaliteitsbeleving, slimme oplossingen, effectieve communicatie-vormen, inbreng van bewoners dat tesamen tot kostenbesparing voor de opdrachtgever kan leiden! De integrale aanpak betreft efficiënte inrichting en aanpak van onderliggende onderhoudsdisciplines, te denken aan afstemming van onderhoud van riolering, verhardingen, groen en het straatmeubilair. Ook stelt deze integrale aanpak de inrichtingkwaliteit en de kwaliteit & inrichting van het beheer centraal.