Cultuurtechniek

Onze kwaliteitsbesef voor de leefomgeving komt ook tot uiting in zorg voor het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken, ook wel cultuurtechniek genaamd.

Gebruikswaarde verbeteren

Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van onze leefomgeving. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of te vergroten. In Nederland rekent men hieronder maatregelen in waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

Natuurbeheer

Ook in het natuurbeheer worden steeds vaker cultuurtechnische methoden gebruikt. Waterbeheersing of grondwerken kunnen ook vanuit een ecologisch gezichtspunt worden ondernomen. Zo worden bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor voor flora & fauna meer kansen ontstaan. Lindeloof verricht deze specialistische werkzaamheden en heeft hiervoor de beschikking over vakbekwame medewerkers en specialistisch materiaal.

Voorbeeld

De Naturistencamping in Hellevoetsluis en het plan Zuytland Buiten (zie bovenstaande foto) nabij Bernisse in de gemeente Zuidland zijn voorbeeldprojecten die Lindeloof heeft gerealiseerd.