Ambachtelijk vakmanschap, niet altijd meer vanzelfsprekend

Door behoud van ambachtelijke vakkennis heeft Lindeloof zich kunnen specialiseren in het aanleggen, verbeteren en onderhouden van authentiek straatwerk binnen historische pleinen, dorpskernen en binnenstedelijke historische gebieden.       

Historisch Erfgoed

Met respect voor het historisch erfgoed bouwen wij vakkundig aan de infrastructuur. Een goede risicobeheersing boven- en ondergronds vind hieraan ten grondslag vanuit een uitgebreide omgevingsanalyse en inzet van inspecties bij een monumentale omgeving.

Voorbeeldproject

Een mooi voorbeeldproject van Lindeloof is PleinenPlan deel 4 Bergen op Zoom, waarin Lindeloof zorgvuldig specifieke rioleringswerkzaamheden aan de13e eeuwse rioolstelsel De Grebbe, een groot monument van Bergen op Zoom, heeft verricht.