Van participatie naar sociaal kapitaal

Vanuit ons oog voor de leefomgeving zien wij bewoners als belangrijke partner in de realisatie van het gewenste infrastructurele straatbeeld. Immers zijn zij de intensieve gebruikers van de straat in hun locale leefomgeving. Bewoners zijn steeds meer betrokken, weten hoe het eraan toe gaat in hun wijk en hebben creatieve inzichten door niet met het vak belast te zijn.

Bewoners op tijd betrekken

Het vroegtijdig betrekken van bewoners in de ontwikkeling van de wijkplannen geeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot een kwalitatief en gedragen integrale wijkaanpak te komen. Dat een belangrijke ingrediënt vormt in meer gebruikers- en leefplezier in de locale gezonde leefomgeving. De interactie met en tussen bewoners, opdrachtgever en aannemer “bewonersparticipatie” creëert gezamenlijke zorg voor de wijk en is daarmee een eerste opstap in de opbouw van het sociaal kapitaal. Dit betekent het faciliteren in kennisopbouw en in de onderlinge sociale verbinding binnen een wijk.

Participatie plan

Afhankelijk van de beleidsuitgangspunten en –wensen bepaalt de opdrachtgever de gewenste intensiteit van de wijkparticipatie voor korte en langere termijn. Wij ondersteunen de opdrachtgever in het vaststellen van het gewenste participatie niveau, en ook in een passende weg ernaar toe! Hiertoe hebben wij een Quick Scan Bewonersparticipatie ontwikkeld. Dit hulpmiddel stelt de opdrachtgever in staat op basis van het ParticipatiePlan de juiste stappen in de gewenste besluitvorming te maken.

Deze manier van procesbegeleiding komt voort uit het burgerparticpatie-experiment De vogelbuurt, waarin een methodiek is ontwikkeld door Lindeloof in samenwerking met de universiteit van Tilburg, PSIB, TNO en landelijke Regieraad. Deze methodiek wordt thans toegepast in  Almere en Tilburg.

Voorbeelden:

Concrete herinrichtingsontwerpen gemaakt en gerealiseerd: de Kulck Noord, de Brasem en Nieuwenhoorn te Hellevoetsluis.