November 2017

Inmiddels zijn het riool- en straatwerk aan de Boterbloemstraat vanaf de kruising Tulpstraat tot aan de Rozenstraat afgerond.

Vervolgens zijn we 13 november gestart in de Korenbloemstraat, vanaf de kruising met de Vijverstraat tot aan de kruising met de Jasmijnstraat, te rioleren. Hier wordt momenteel de verhardingen weer aangebracht.

We gaan de komende weken door met de werkzaamheden in de Jasmijnstraat vanuit de Korenbloemstraat naar de kruising met de Rozenstraat. Dit zal in 2 werkvakken gebeuren om de overlast m.b.t. de bereikbaarheid te beperken.

Oktober 2017
Fase 3 Boterbloemstraat
Bewonersbrief II


September 2017
Op maandag 11 september 2017 zal gestart worden met de werkzaamheden op het gedeelte vanaf de kruising Merelstraat tot kruising Zwaluwstraat.

De werkzaamheden bestaan uit :
-    Het vervangen van de bestaande hoofd riolering en de huisaansluitingen.
-    Het aanbrengen van een nieuw IT riool.
-    Het herstellen van de voetpaden met bestaand materiaal.
-    Het aanbrengen van nieuwe bkk in de rijweg m.u.v de Plato’s.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2,5 week duren, waarna we de volgende fase Merelstraat richting Rucphensestraat aanpakken.

Bewonersbrief