Januari 2018
We zijn het nieuwe jaar begonnen met het opbreken van de Korenbloemstraat vanaf de kruising met de Jasmijnstraat tot de kruising Kamperfoeliestraat om ook dit gedeelte van het project te voorzien van nieuw riool en de verhardingen te herbestraten.

Momenteel zijn we bezig in het vervolgende deel van de Korenbloemstraat tot aan de kruising Dahliastraat met het hertegelen van het trottoir en het herstraten van de rijweg. Hier wordt het riool niet vervangen. Ook is inmiddels de Kamperfoeliestraat tot aan de Rozenstraat opgebroken en zijn we hier het riool aan het vernieuwen.

Vanaf 5 februari zullen we hier de banden herstellen en nieuwe kolken plaatsen om vervolgens de loopstroken te hertegelen en de rijweg te voorzien van nieuwe klinkers. Ook starten we dan met het opbreken van het laatste gedeelte van de Boterbloemstraat (doodlopend gedeelte vanaf de Rozenstraat) voor het vernieuwen van het riool.

Als we vooruitkijkend tot aan de kruising met de Rozenstraat zijn aangekomen met de werkzaamheden is de Rozenstraat aan de beurt vanaf Dahliastraat naar de Boterbloemstraat met riolering en herinrichting. Hierna is het stuk Rozenstraat vanaf Boterbloemstraat tot de Margrietstraat aan de beurt.
 

December 2017
Tot aan de kerstsluiting zijn we in de Korenbloemstraat vanaf de Vijverstraat tot de kruising met de Jasmijnstraat bezig geweest met het aanbrengen van hemelwater- en vuilwaterriool en het herstraten van trottoir en rijweg. In de Jasmijnstraat zijn nieuwe klinkers aangebracht.

 

 

 

November 2017
Inmiddels zijn het riool- en straatwerk aan de Boterbloemstraat vanaf de kruising Tulpstraat tot aan de Rozenstraat afgerond.

Vervolgens zijn we 13 november gestart in de Korenbloemstraat, vanaf de kruising met de Vijverstraat tot aan de kruising met de Jasmijnstraat, te rioleren. Hier wordt momenteel de verhardingen weer aangebracht.

We gaan de komende weken door met de werkzaamheden in de Jasmijnstraat vanuit de Korenbloemstraat naar de kruising met de Rozenstraat. Dit zal in 2 werkvakken gebeuren om de overlast m.b.t. de bereikbaarheid te beperken.

Oktober 2017
Fase 3 Boterbloemstraat
Bewonersbrief II


September 2017
Op maandag 11 september 2017 zal gestart worden met de werkzaamheden op het gedeelte vanaf de kruising Merelstraat tot kruising Zwaluwstraat.

De werkzaamheden bestaan uit :
-    Het vervangen van de bestaande hoofd riolering en de huisaansluitingen.
-    Het aanbrengen van een nieuw IT riool.
-    Het herstellen van de voetpaden met bestaand materiaal.
-    Het aanbrengen van nieuwe bkk in de rijweg m.u.v de Plato’s.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2,5 week duren, waarna we de volgende fase Merelstraat richting Rucphensestraat aanpakken.

Bewonersbrief