Augustus 2017

In Oostvoorne wordt de riolering aangelegd t.b.v. het plan Villahof, waar 6 ruime, prachtig gelegen vrije bouwkavels worden aangelegd. Wij maken het nu bouwrijp en zullen het na de bouw woonrijp maken. Op de foto’s is o.a. te zien dat we door middel van een hondenhokconstructie op ca 2,75m diepte de rioolaansluiting in de Noordweg maken.
Over een aantal weken kan de bouw van de woningen van start.

Villahof Oostvoorne