Oktober 2017

Inmiddels is de vlindertuin op een groot gedeelte van het groen na gerealiseerd.
Voor het aanplanten van groen hebben enkele bewoners zich ingezet tijdens de nationale burendag op 23 september jl.

Vervolgens zijn we gestart met de reconstructie van de verharding t.h.v. de Lagelandflat. Hiervoor is een tijdelijke afzetting en omleiding ingesteld met een alternatieve parkeerplaats langs de Parnassialaan. De werkzaamheden vorderen en het parkeerterrein voor de Lagelandflat krijgt een mooie overzichtelijke indeling.

Daarnaast zijn we met een aparte ploeg aan de Bremstraat bezig en hebben we de verhoogde kruising met de Zeekraal net afgerond. De kruising met de Distelstraat gaat nu op de schop hiervoor is een omleiding ingesteld.


September 2017
We zijn gestart! Op maandag 11 september zijn wij buiten gestart met het project Buurtaanpak Bloemen- en Plantenbuurt Oost met de aanleg van een vlindertuintje op de hoek van de Bremstraat-Helmstraat (de huidige situatie is nu een grasveldje), in samenwerking met de Gemeente en buurtbewoners.

Komend half jaar worden in de woonwijk veel aanpassingen verricht, zo wordt de wijk een 30 km. zone en komen er drempels op de Parnassialaan en Helmstraat.
Bij de flats komen er meer ondergrondse afvalcontainers en parkeerplaatsen en verder wandelpaden, bankjes, afvalbakken en nieuwe beplanting. In de Egelantier zal een hemelwaterriool aangebracht worden met een afvoer op de sloot langs de Parnassialaan.
Door de gehele wijk zal de verharding van rijweg en voetpaden worden vervangen, herstraat en/of uitgebreid, langs de Parnassialaan komt bijvoorbeeld een nieuw geasfalteerd voetpad  te lopen.

Vanaf 18 september zullen wij beginnen met de reconstructie van de wegverharding aan de Zeekraal ter hoogte van huisnummer 1 t/m 17 de werkzaamheden zullen circa twee weken duren. Omwonende hebben wij hierover geïnformeerd middels een bewonersbrief.

Om u op de hoogte te blijven houden van informatie en de ontwikkelingen binnen het projectgebied wordt deze pagina regelmatig geüpdate.
Kijkt u ook eens op:
www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/WONEN_EN_LEEFOMGEVING/In_de_wijk/Buurtaanpak/Lopende_projecten/Buurtaanpak_Bloemen_en_Plantenbuurt_Oost  www.facebook.com/bcbhellevoetsluis/posts/1775040959441581