September 2017
Op 28 september 2017 is het definitief uitvoeringsontwerp tijdens de tweede inloopavond gepresenteerd aan de bewoners. Net als de eerste inloopavond werd de aula opgedeeld in drie hoeken; één voor elke straat. Naast de gemeente Schouwen-Duiveland, Aannemersbedrijf Lindeloof en DELTA Netwerkgroep waren ook vertegenwoordigers van Zeeuwland, SMWO, VAC-Schouwen-Duiveland,  Platform voor mensen met een beperking en Hart van Poortambacht aanwezig. Een aantal bewoners heeft nog een extra reactieformulier ingevuld voor eventuele optimalisaties. Een voorbeeld hiervan is het fietspad dat in Poortvernieuwing 1 is aangebracht. Deze wordt door middel van rode tegels doorgetrokken tot in de Vlakestraat. 
Bewonersbrief

Algemeen:
Het gebied van Poortvernieuwing Zierikzee fase 2 omvat het volgende gebied:
- Vlakestraat,
- Wielingenstraat
- Volkerakstraat
- Kruising van de Grevelingenstraat voor de aansluiting van het hemelwaterriool op de watergang.

Lindeloof zal voor dit project het ontwerp maken en de uitvoering hiervan realiseren. Er is gekozen om de bewoners mee te laten denken in het ontwerp d.m.v. een inloopavond waar zij op de eerste opzet van het ontwerp konden reageren. De bewoners zijn de uiteindelijke gebruiker van het gebied en dus de gebiedsexpert.

Afkoppelen Riolering
Het bestaande gemengde riool wordt omgebouwd tot een gescheiden rioolstelsel. Aan het huidige riool worden deelreparaties uitgevoerd, zodat deze weer voor een langere tijd kan dienen voor het vuilwater afvoer. Voor het hemelwater zal een nieuw rioolstelsel worden aangebracht in combinatie met Permeoblokken. De permeoblokken en de kolken in de straat zullen worden gekoppeld aan het hemelwaterriool. Dit stelsel vervoerd het water naar de watergang langs de Grevelingenstraat.

Herinrichting
Er wordt een ontwerp gemaakt van de toekomstige inrichting van de straten. Daarbij wordt gekeken naar o.a. de parkeergelegenheid, de veiligheid en sociale inrichting. Voor het materiaalgebruik houden we als uitgangspunt de straten Zijpestraat en Eendrachtstraat zoals in fase 1 aangelegd aan. Door de beperkte breedte is er in het ontwerp uit gegaan van éénrichtingsverkeer, wat ook de veiligheid vergroot.

Juni 2017
Op 12 juni 2017 bezocht u wellicht de inloopavond Poortvernieuwing 2 om met ons kennis te maken en u de mogelijkheid had kennis te nemen van het ontwerp en de bijbehorende werkzaamheden. Hieronder een kort verslag van deze avond.

Met een kopje koffie of thee en een plakje cake, konden de bewoners en belanghebbenden een kijkje nemen bij de schetsontwerpen in de aula van de Pontes Pieter Zeeman. De aula was ingedeeld in drie hoeken, één voor elke straat. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan DELTA Netwerkgroep over de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Ook Zeeuwland en SMWO waren vertegenwoordigd. Met een opkomst van circa 100 inwoners, was deze avond een succes! Aannemersbedrijf Lindeloof heeft via de reactieformulieren veel opmerkingen en voorstellen ontvangen. Deze gingen met name over de parkeergelegenheden binnen delen van de wijk. Alle reacties zijn met de gemeente Schouwen-Duiveland besproken en aan de hand daarvan is het ontwerp geoptimaliseerd. Het aangepaste ontwerp is te bekijken bij de informatiekast in de Volkerakstraat.

Contact
Voor meer informatie en toelichting over de werkzaamheden aan het riool- en straatwerk kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Jurgen van Egmond. Uiteraard mag u ook al onze collega’s buiten op straat aanspreken!

Contactgegevens - Jurgen van Egmond
Algemene telefoonnummer: 0181-331050
Mobiele telefoonnummer: 06-21630080       
 

Bewonersbrief
Ontwerptekening