Doeltreffend integraal werken

Integraal projectmanagement behoort tot onze kernkwaliteit. Als brede organisatie managen wij zowel intern als extern integrale processen en werkzaamheden. Het principe 'systems engineering' ligt hieraan ten grondslag. Goede kennis- en informatie-overdracht tussen de verschillende projectfases bepalen hierin het succes. In combinatie met een optimale aansluiting bij de dagelijkse leefomgeving van de stakeholders, is een optimaal afgestemd ontwerp met minimale hinder tot een kwalitatief eindproduct het resultaat.

Basisingrediënten

Omgeving-, contract- en technisch management vormen de basisingrediënten in het integraal managen van een project, om tot de gewenste basisaanpak voor iedere projectfase te komen! De optimale projectbeheersing, waarbij geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit in control zijn, leidt vanzelfsprekend tot transparante communicatie met de opdrachtgever.

Klik voor meer informatie

   

Projectmanager

Specifiek stelt onze organisatie hiervoor een integrale projectmanager aan. Hij draagt zorgt voor een naadloze overgang van ontwerp, engineering naar de realisatiefase. Hiermee weet onze integrale organisatie een optimale projectplanning te bereiken, en is goede coördinatie van de kwalitatieve vakdisciplines mogelijk. Onze integrale projectmanagers zijn met de projectmanagementtool Prince 2 opgeleid. Deze tool ondersteunt een eenduidige, expliciete en transparante inrichting. Dit versterkt een goede samenwerking met de opdrachtgever, en maakt het gezamenlijk monitoren mogelijk. Helderheid in de wederzijdse verwachtingen is het resultaat.

Evenwicht

Voor de opdrachtgever komt dit in optimale zin tot uiting bij de inzet van D&C of E&C contractvormen. Lindeloof heeft zich met haar integraal projectmanagement op basis van systems engineering gespecialiseerd in deze contractvormen. Wij bereiken vanuit een transparant projectproces een goed evenwicht tussen: kwaliteit, efficiency en kostenbesparing!