Project Zuiderkruis Rotterdam

[12/08/'15]

Op 27 juli is begonnen met de reconstructie van het kruispunt Zuiderkruis in Rotterdam. Er is gekozen om het project tijdens de vakantieperiode uit te voeren omdat dan de verkeersdruk het laagst is. Binnen 5 weken dient de gehele kruising gereconstureerd te worden. Een mooi uitdagend project!!

In week 33 is een film gemaakt van het project.

https://www.youtube.com/watch?v=EF7qPlugN88


Duikerbrug gewapend in basalt

[08/06/'15]

Aannemersbedrijf Lindeloof uit Hellevoetsluis vernieuwt een riool in Zierikzee. Daarbij wordt een duikerbrug gemetseld die niet wordt versterkt met stalen wapening, maar met wapening van basaltvezels. Vulkan Europe wijst op de voordelen.

“Basaltvezelwapening is 2,5 maal zo sterk als staal, viermaal zo licht, corrodeert niet en heeft een CO 2-footprint die 40 procent kleiner is dan van roestvaststaal”, aldus Hans de Wit, algemeen directeur en eigenaar van Vulkan Europe uit Gouda. Zijn bedrijf promoot en verkoopt verschillende producten met basaltvezels. “De belangstelling voor het materiaal neemt toe”, meldt hij. “Vooral voor maritieme constructies zoals kademuren, waarbij toeslagen worden toegepast voor de dekking van stalen wapening, in verband met het risico op corrosie.” “De uitzettingscoëfficient past goed bij die van beton en steen”, vervolgt De Wit. “Basaltvezelwapening is ook aantrekkelijk voor fabrikanten van producten van ultrahogesterktebeton.“

In Zierikzee laat de gemeente Schouwen-Duiveland het riool onder de Jannewekken bij de Grachtweg vervangen. Aannemersbedrijf Lindeloof heeft ook opdracht om de omgeving na het gereedkomen opnieuw in te richten. De bestrating moet aansluiten op de figuratie in de monumentale binnenstad. Ook worden vijf bomen geplant.

Een deel van de bestaande riolering wordt na saneringswerkzaamheden voorzien van een lining, een ander deel daadwerkelijk vervangen. Bovendien wordt de bestaande dam omgebouwd tot een duikerbrug en gefundeerd op betonnen palen van 18 meter. Het metselwerk van de brug wordt uitgevoerd met basaltvezelwapening.

Basaltvezels worden vervaardigd door extrusie van gesmolten basaltsteen (bij zo’n 1400 graden Celsius). De vezels hebben een diameter van 9 tot 13 micrometer. Vulkan Europe levert onder meer roving, bundels van draden van basaltvezels. Voor de productie van wapening worden de draden afgewikkeld, door vloeibare hars getrokken en door een matrijspoort geleid. De Wit benadrukt dat basaltvezelwapening ongevoelig is voor elektrische inductie en goed bestand is tegen allerlei chemische invloeden.

(Bron: COBOUW 26/05/'15)


18 meiden bezoeken Lindeloof tijdens Girlsday 2015

[07/04/'15]

Op donderdag 23 april 2015 organiseert VHTO in samenwerking met bedrijven en scholen de landelijke Girlsday. Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven en (onderzoeks-)organisaties hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar.

De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden georganiseerd én maken kennis met de bèta/technische werkzaamheden inde dagelijkse beroepspraktijk. Natuurlijk leren zij ook de vrouwelijke medewerkers die in de bedrijven werken kennen.

Ook onze organisatie doet mee aan de Girlsday. Op donderdag 23 april 2015 komen 18 meisjes van de eerste klas HAVO / VWO van het Helinium een bezoek bij ons brengen. Op deze speciale dag laten wij aan de meisjes zien hoe de organisatie in elkaar steekt. In het bijzonder ons bedrijfsbureau en ontwerpafdeling. Bij deze afdelingen laten wij de meisjes zien hoe het ontwerpm calculatie, werkvoorbereiding en inkoop is geregeld voor het project Jannewekken te Zierikzee.

Om de theorie en praktijk te combineren reizen wij voor de middag af richting het Zeeuwse Zierikzee. Na een kleine lunch mogen de meisjes de uitvoerder op het project Jannewekken uitvragen. Door de grote diversiteit op het project (riolering, ambachtelijk straatwerk, sanering en bouw duikerbrug) is veel te zien. Aan het einde van de middag voor het vertrek richting Hellevoetsluis worden de meisjes uitgedaagd om met een waterpasinstrument verschillende hoogte maten op te nemen.

Wij zullen er voor zorgen dat het voor de meisjes van het Helinium een leerzame Girlsday 2015 wordt.


Sneller, beter en slimmer werken via een open convenant

[30/03/'15]

Op initiatief van het midden- en kleinbedrijf uit de regio Rijnmond sloot de gemeente Rotterdam een open convenant met het MKB. Dat betekent dat ze open en eerlijke afspraken maakten over hun behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvormig, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kon het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. Dit hielp de gemeente Rotterdam haar ambities waar te maken: te zorgen voor een leefbare, veilige en duurzame stad, met ruimte voor economische ontwikkelingen en kansen voor alle inwoners.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kijk op de website van SBRCURnet

bron: SBRCURnet


CO2 footprint 2014 is bekend

[04/02/'15]

In 2014 heeft de organisatie eveneens een CO2 reductie gerealiseerd ten opzichten van het basisjaar 2011. Zie onze emissie inventaris 2014 wat de totale uitstoot was. Onze reductie is 8,97% (onder onze doelstelling, echter veroorzaakt door groei organisatie).

Opvallend voor 2014 is:

  1. reductie gasverbruik in hoofdgebouw (zachte winter);
  2. toename diesel (extra personeel met vervoer);
  3. toename energieverbruik in vestiging Rotterdam (meer personeel);
  4. eerste auto op aardgas!!

 


Lindeloof gaat met de InfraTech krachtig vooruit 2015 in!

[26/01/'15]

De InfraTech 2015 in Ahoy van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 januari was voor Lindeloof een zeer inspirerende en geslaagde beurs!

De beurs, en ook onze Lindeloof stand werd als ‘open en transparant’ ervaren! Verschillende partners hebben onze Lindeloof-stand goed bezocht: van gemeentelijke opdrachtgevers, collega-bedrijven, leveranciers, potentiele werknemers tot kennisinstituten.  Het zijn de partners, die optimaal ontzorgd willen worden en/of die juist samen met ons krachtig vooruit willen. Met als uitdaging: ‘naar een effectieve, slimme procesaanpak tot een vitale leefomgeving’. Uiteraard ligt een doordachte en geoliede samenwerking hieraan ten grondslag!

De Lindeloof-stand  straalde onze service-gerichte identiteit ‘het optimaal ontzorgen’ verfrissend en sterk uit. De ‘ontzorgladder’ laat helder onze ambitie, en de vooruitstrevendheid van Lindeloof zien. Een inspirerende wijze van samenwerken, voor ons in de praktijk al zo vanzelfsprekend. Immers, als integraal bedrijf zijn wij niet anders gewend en ervaringsdeskundig om de optimale infrastructurele en/of ruimtelijke oplossingen te realiseren. De ‘ontzorg-check’ bleek hiervoor een goed hulpmiddel. Dit is een goede aanleiding voor een vervolg-oriëntatie. De opdrachtgever kan hier ontdekken waar de organisatie op de ‘ontzorgladder’ staat,  en welke uitdagingen en onbenutte kansen er nog liggen!

Ons integrale team vanuit het kenniscentrum was goed vertegenwoordigd en inspireerde de bezoekers, en ook elkaar! De verschillende disciplines versterkten elkaar direct op de stand, en ook onze collega-bedrijven en kennisinstituten op het MKB Infraplein.  Onze medewerkers hebben met deze beurs een grote betrokkenheid en teamverband laten zien, waarop we als bedrijf trots kunnen zijn!

Een goede start voor 2015 is integraal met de markt neergezet. De basis voor 2015 om gezamenlijke kansen op de samenwerkings- en ontzorgladder te gaan ontdekken. Voor meer informatie over de aanpak en de mogelijkheden, neem gerust contact met ons op onder telefoon: 0181 – 33 10 50.

Wij ontzorgen u graag!


Eerste KOMO certificaten Straatwerk uitgereikt

[11/12/'14]

Elf bedrijven kregen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) op 10 december jl. de eerste KOMO certificaten voor straatwerk uitgereikt door IKOB-BKB. Het gaat hier om een procescertificaat, waarmee deze bedrijven hun straatwerk met externe kwaliteitsborging kunnen aanbieden.

Remco Kruit (manager bij IKOB-BKB) en Ard van de Meeberg (projectleider/auditor bij IKOB-BKB) reikten de certificaten uit aan Bijleveld, De Krom bestratingen, Germieco, Hoogstraten wegenbouw, Lindeloof, van der Meer, van Roode Infra, Van Beek infra, Kraaijeveld, Meeuwisse en Wijnberg bestratingen.

De basis voor de certificaten is de BRL 9334 Straatwerk. Deze beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld met als belangrijkste doel om goed en verantwoord straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken. De BRL 9334 is op 24 november jl. aanvaard door de harmonisatie commissie bouw van de Stichting Bouwkwaliteit. De belangrijkste elementen van de regeling zijn de interne en externe kwaliteitsbewaking. IKOB-BKB controleert jaarlijks het kwaliteitssysteem op de kantoorlocatie. Bovendien houdt het bedrijf onaangekondigde controles op de projecten in uitvoering. Inmiddels is er al een aantal gemeentes die de BRL hebben opgenomen in de standaard RAW-bestekken voor opdrachten van gemeentelijke overheden.

IKOB-BKB is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie. SKG-IKOB Certificatie levert het totale certificeringspakket voor de bouw in één efficiënt traject, zowel KOMO-certificering als Bouwen aan MVO, ISO 9001-, VCA- en milieucertificering (ISO 14001). IKOB-BKB is beheerder en uitvoerder van de BRL 9334 Straatwerk.


1 jaar inzet leerlingenploeg

[07/12/'14]

Vorig jaar november zijn wij, in samenwerking met de Gemeente Goeree-Overflakkee, begonnen met de leerlingenploeg.Nu een jaar verder, hebben we zes leerlingen, een stagiair en twee werkervaringsplaatsen vanuit de Gemeente Goeree-Overflakke, die werkzaam zijn in de leerkingenploeg die begeleid wordt door onze leermeester Corné Heeren. De leerlingen zijn hard aan het werk op verschillende plaatsen op het eiland Goeree-Overflakke, ze hebben al een hoop geleerd, zowel in de praktijk als theoretisch en het ziet er zelfs naar uit dat twee leerlingen dit jaar al hun BBL 2 diploma kunnen behalen. Al met al kunnen wij nu al stellen dat het een succescol project is.


Start project Dorpsplein te Rockanje

[09/10/'14]

Op maandag 13 oktober 2014 starten de werkzaamheden op het Dorpsplein te Rockanje. Binnen 6 weken dient het straatwerk aangepast te worden, parkeerplaats te zijn uitgebreid en waterkratten te zijn aangebracht. Rondom het plein zijn diverse winkels aanwezig. Voor ons de leuke uitdaging om het werk te voltooien binnen de gestelde tijd en zorg te dragen dat alle winkels goed bereikbaar blijven.

Via onze speciale webpagina houden wij alle belangstellende op de hoogte van de voortgang van dit prachtige project.

We gaan voor de winkeliers en bewoners een mooi plein maken.


Uitbreiding wagenpark

[30/09/'14]

Eind september is ons wagenpark uitgebreid met 2 nieuwe Volkwagen caddy's. De wagens zijn voorzien van nieuwe lay-out, die wordt doorgetrokken bij alle eventueel in de toekomst aan te schaffen bedrijfswagens. Maatschappelijke en duurzame uitstraling in combinatie van onze vakkennis is terug te vinden op de wagens. "Lindeloof een bewuste keuze"  


Sterk mkb = sterke regio

[15/09/'14]

Voor de bouwvak heeft Albert Martinus tijdens een van de vele deelcongressen op het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken over de kracht van de regionale economie. GWW totaal heeft hierover een artikel geschreven. (bron www.gwwtotaal.nl).


Poortvernieuwing Poortambacht – burgerparticipatie een blijvend succes!

[04/09/'14]

De inwoners van de wijk Poortambacht in Zierikzee zijn actief betrokken bij de herinrichting van hun wijk. Vorig jaar hebben een behoorlijk aantal van hen deelgenomen als ontwerpambassadeur bij het maken van het schetsontwerp van de wijk.

Ook op woensdag 20 augustus 2014 was het enthousiasme groot toen de vervolgsessie plaatsvond. De ambassadeurs zijn aan de slag gegaan, vanuit kennisoverdracht en ideeën uitwisseling, met speelplaatsvoorziening, groen, straatmeubilair en herinrichting.

Vanuit positieve en deskundige inbreng vanuit de ontwerpambassadeurs zijn we gekomen tot doeltreffende oplossingen, de basis voor een mooie leefbare wijk. Lees meer.... 


Winkeliers tevreden over werkzaamheden in Maassluis

[04/09/'14]

De winkeliers van het winkelcentrum Palet spreken over een fantastisch resultaat in zo'n korte tijd. De medewerkers van Lindeloof hebben gezorgd dat conform onze strakke planning de eerste fase netjes is afgerond voor het begin van de bouwvak. Ondanks de onvoorkombare overlast (opbreken straatwerk, trilwerkzaamheden e.d.) is het snel gegaan. Op de etalage van aan leegstaand winkelpand in het winkelcentrum Palet zijn bouwtekeningen opgehangen om winkeliers en bezoekers te informeren over de geplande werkzaamheden. In de Maassluise Courant (31 juli 2014) is hierover een artikel geschreven.


Minicompetitie Schouwen-Duiveland

[28/07/'14]

Op 16 juli hebben wij de definitieve gunning gekregen om het project Jannewekken te Zierikzee uit te voeren. Deze gunning is tot stand gekomen via een minicompetitie vanuit een raamovereenkomst. Door ons plan van aanpak (90%) en prijsopgave ontwerpfase (10%) zijn wij aannemer geworden voor dit mooie project.

Nieuwgierig naar de inhoud van het project? Bekijk onze speciale projectpagina. www.lindeloof.nl/jannewekken


Definitieve gunning Bewonersparticipatie Poortambacht te Zierikzee.

[10/06/'14]

De buurt Poortambacht bestaat uit woningen die zijn gebouwd in de jaren ’70. Het projectgebied is gelegen binnen de Sloestraat, Zandkreekstraat, Kabbelaarsbank en Grevelingenstraat en wordt gescheiden in een noordelijk en zuidelijk deel door de Scheldestraat. Het noordelijk deel wordt gekenmerkt door veel groene openbare gebieden, het zuidelijkdeel heeft meer een steenachtig karakter. Een groot deel van de woningen behoort toe aan de woningcorporatie Zeeuwland en de overige woningen zijn in particulier eigendom. De opdrachtgever wil de geplande werkzaamheden voor de herinrichting aangrijpen om de samenwerking met de woningcorporatie Zeeuwland en de
bewoners te zoeken.  De opdracht betreft het ontwerp en de realisatie van het project
“Poortvernieuwing: afkoppelen van de hemelwaterafvoer, relinen bestaande riool en
herinrichten buitenruimte Poortambacht te Zierikzee”. Meer informatie over het project volgt!


Albert Martinus aanwezig op het VNG congres

[10/06/'14]

In het middagprogramma neemt Albert Martinus als expert deel aan het deelcongres (8) "Krachtige economie, krachtige regio" Hierin wordt de bezoekers meegenomen in concrete voorbeelden van regionale samenwerking. Albert Martinus vertegenwoordigd hier de MKB bedrijven. Voor meer informatie over het deelcongres of het gehele programma van de VNG klik u dan hier.


BRL 9334 "Straatwerk" certificaat binnen

[10/06/'14]

Op donderdag 12 juni wordt tijdens het symposium "Ontzorgen door borgen" ons BRL 9334 "Straatwerk" certificaat uitgereikt. Met de certificering wordt goed en verantwoord straatwerk onderscheidend en zichtbaar gemaakt voor opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers. Het gaat om een procescertificaat (KOMO). De nadruk ligt op steekproefgewijze controle van projecten in uitvoering. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteitsborging en de omgevingsmanagement. Klik op deze BRL9334 link voor het persbericht, die verzonden is door IKOB-BKB.