In Oostvoorne zijn we begonnen met het bouwrijp maken van het terrein van plan Vroonapart. Op het moment zijn we een deel van de begraafplaats aan het verleggen. Op dit terrein zullen in een latere fase achttien woningen worden gebouwd. Door het goede weer kunnen we lekker doorwerken, laat dit nog maar even aanhouden!