April 2019

Binnenkort starten wij aan het project Reconstructie Kaaistraat in St. Willebrord, de voorbereidingen voor het project zijn in volle gang.  

Lindeloof voert deze werkzaamheden uit en via deze pagina gaan wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vanaf dinsdag 23 april zal worden gestart met de 1e fase in de Bremstraat (tussen de rotonde bij het BP tankstation en de kruising Bremstraat-Kaaistraat). 

De werkzaamheden in deze 1e fase duren naar verwachting ca. 7 weken.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zal er per fase een omleiding ingesteld worden.

Bekijk ook onze voorgenomen doorlooptijd en fasering van het project in onderstaande link.

Project planning en fasering

Mei 2019

De Bremstraat is volledig opgebroken, aan het begin bij de rotonde is er een groot stuk asfalt weggehaald hier komen later betonstraatstenen voor in de plaats.

Tijdens het opbreken van de rijweg wordt na het ontgraven van zand uit het cunet deze van een puinverharding voorzien, zodat aanwonende bewoners en ondernemers hun perceel kunnen bereiken.

Juni 2019

Na het aanbrengen van banden, kolken, parkeervakken en de trottoirs  wordt de rijloper aangebracht met aan weerszijde een fietssuggestiestrook.

 

De toegestane snelheid is een grote verandering in de reconstructie van deze weg, ook deze wordt nu visueel gemaakt.

Het knapt al aardig op zo!

 

Na het aanbrengen van het kruisingsvlak Bremstraat met de Kaaistraat zijn we inmiddels in fase 2 van het project, het 1e gedeelte van de Kaaistraat zelf begonnen.

 

Naar verwachting zijn we in fase 2 ca. 9 weken werkzaam.