September 2017

Dinsdag 19 september jl. is er een bewonersoverleg geweest voor de aanleg van de riolering aan de Poortdijkstraat te Brouwershaven. Deze riolering wordt vervangen en het ontwerp is hier gepresenteerd. Een aantal bomen wordt hiervoor gerooid. De planning is om in november 2017 te starten met de werkzaamheden, wat ± 5/6 weken zal duren.
Per 1 december sluit het hek bij de ijsbaan en dan kan Koning winter zijn best doen om de ijsbaan dit winterseizoen in gebruik te nemen.

Contact:
Voor meer informatie en toelichting over de werkzaamheden aan de rioolwerkzaamheden kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Jurgen van Egmond. Uiteraard mag u ook al onze collega’s buiten op straat aanspreken!

Contactgegevens - Jurgen van Egmond
Algemene telefoonnummer: 0181-331050
Mobiele telefoonnummer: 06-21630080