20 maart 2018
De werkzaamheden zijn gestart voor het project "rioolvervanging van de ijsbaan." In de komende weken wordt het riool vervangen en wordt het gebied opnieuw ingericht met nieuwe bomen en beplanting.

Maart 2018
Allereerst worden de bomen binnen de projectgrenzen gerooid. Het betreft de bomen langs de IJsbaan aan de kant van de Poortdijkstraat. Alle onderbeplanting tussen deze bomen worden tegelijkertijd verwijderd. Wanneer de bomen zijn gerooid, worden de rioolwerkzaamheden gerealiseerd.

De bestaande huisaansluitingen, welke aangesloten zitten op het oude riool, zullen tot de erfgrens worden vernieuwd en overgezet op het nieuwe riool. De rioolafvoer van uw woning zal tijdens de werkzaamheden altijd gewaarborgd blijven. De bewoners van de aangrenzende woningen hoeven tijdens de werkzaamheden niet thuis te zijn.

Voor de nieuwe situatie is een groenplan gemaakt. Het tijdstip van de beplanting is afhankelijk van het weer.

September 2017
Dinsdag 19 september jl. is er een bewonersoverleg geweest voor de aanleg van de riolering aan de Poortdijkstraat te Brouwershaven. Deze riolering wordt vervangen en het ontwerp is hier gepresenteerd. Een aantal bomen wordt hiervoor gerooid. De planning is om in november 2017 te starten met de werkzaamheden, wat ± 5/6 weken zal duren.
Per 1 december sluit het hek bij de ijsbaan en dan kan Koning winter zijn best doen om de ijsbaan dit winterseizoen in gebruik te nemen.

Contact:
Voor meer informatie en toelichting over de werkzaamheden aan de rioolwerkzaamheden kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Jurgen van Egmond. Uiteraard mag u ook al onze collega’s buiten op straat aanspreken!

Contactgegevens - Jurgen van Egmond
Algemene telefoonnummer: 0181-331050
Mobiele telefoonnummer: 06-21630080